KLUB BEOGRAD

Опрема за тренинг

 

 

 

УЧЕНИЧКИ ДОБОК ОД 10. ДО 1. КУПА 

 

 

POOM ДОБОК ЈУНИОРСКИ ЦРНИ ПОЈАС ДО 15 ГОД СТАРОСТИ

 

 

МАЈСТОРСКИ ДОБОК ЗА СТАРИЈЕ ОД 15 ГОДИНА

 

 

 ОПРЕМА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ И ТРЕНИНГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Tekвондо клуб Београд 2021

Powered by Nomadia.